Προεπισκόπηση καλαθιού
 x 

Σύνδεση Εγγραφή

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας

Συνθηματικό / email *
Κωδικός *
Να με θυμάσαι

Δημιουργήστε λογαριασμό

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.
Όνομα *
Συνθηματικό / email *
Κωδικός *
Επαλήθευση κωδικού *
Email *
Επαλήθευση email *
Captcha *

Ευρετήριο Άρθρου

 

ΕΛΑΙΑΣΙΝΗ

1. Δράσεις των πολυφαινολών του ελαιολάδου οξειδωτική βλάβη των ερυθροκυττάρων

Σε αυτή τη μελέτη, η ερευνητική ομάδα του Pavla-Martins ερεύνησαν την ικανότητα της ελαιασίνης να προστατεύει τα ερυθροκύτταρα από την οξειδωτική βλάβη. Το οξειδωτικό στρες των ερυθροκυττάρων προκαλείται με χρήση της υδατοδιαλυτής ουσίας 2-αμιδινοπροπανικού διυδροχλωριδίου και οι αλλαγές στα κύτταρα εκτιμήθηκαν με οπτική μικροσκοπία ή μέσω του ποσοστού της αιμόλυσης. Η μελέτη έδειξε πως η ελαιασίνη προστατεύει σε πολύ σημαντικό βαθμό τα ερυθροκύτταρα από το οξειδωτικό στρες με δοσο-εξαρτώμενο τρόπο. Η ελαιασίνη είχε την πιο ισχυρή αντιοξειδωτική δράση ανάμεσα σε άλλες πολυφαινόλες στα 20mM. Ακόμη και σε συγκέντρωση 3mM, η ελαιασίνη είχε πολύ σημαντική προστατευτική δράση. Οπότε αποδείχθηκε πως η ελαιασίνη μπορεί να παίζει έναν αξιοσημείωτο προστατευτικό ρόλο απέναντι στο οξειδωτικό στρες που προκαλείται από την πρωτεΐνη ROS, σε ανθρώπινα κύτταρα, εφόσον ακόμα και χαμηλές δόσεις της ουσίας αρκούσαν για την προστασία των ερυθροκυττάρων από την αιμόλυση που προκαλεί το οξειδωτικό στρες.

Paiva-Martins F et al.., Mol Nutr Food Res. 2009


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η προστατευτική δράση της ελαιασίνης έναντι της καταστροφής των ερυθροκυττάρων
Η ερευνητική ομάδα του Pavla-Martins ερεύνησε την ικανότητα της ελαιασίνης να προστατεύει τα ερυθροκύτταρα από την οξείδωση και κατ’επέκταση την καταστροφή τους. Η μελέτη έδειξε ότι η αντιοξειδωτική δράση της ελαιασίνης στα ερυθροκύτταρα ήταν πολύ ισχυρή όταν χορηγούνταν σε υψηλές δόσεις, αλλά ακόμη και σε χαμηλότερες δόσεις εμφάνιζε αξιοσημείωτη προστατευτικό ρόλο για τα ανθρώπινα κύτταρα.

Η ελαιασίνη, ακόμη και σε χαμηλές δόσεις, προστατεύει τα ερυθροκύτταρα από την οξείδωση και κατ’επέκταση από την καταστροφή τους.

 

2. Ελαιασίνη. Μετάφραση από τη μεσογειακή διατροφή σε ένα υποψήφιο αντιαθηρσκλήρωτικό φάρμακο

Η ελαιασίνη, λόγω της αφθονίας της στο ελαιόλαδο, μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο μειώνοντας την πρόοδο της αθηροσκλήρωσης. Κάποιες βιολογικές δράσεις της ελαιασίνης έχουν τεκμηριωθεί, όπως αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη, αντικαρκινική, και αντιμικροβιακή. Λόγω έλλειψης κλινικών δεδομένων απαιτούνται περισσότερες μελέτες για την χρησιμότητα της ουσίας στη θεραπεία της αθηροσκλήρωσης. Marek Naruszewicz et al, Current Pharmaceutical Design, 2015.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ελαιασίνη βοηθά στην αντιμετώπιση της αθηροσκλήρωσης
Η ελαιασίνη μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη μείωση της προόδου της αθηροσκλήρωσης, που αποτελεί την σημαντικότερη αιτία εγκεφαλικού ή εμφράγματος. Ήδη πειρματικά έχουν εξακριβωθεί οι δράσεις της, όπως αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη, αντικαρκινική, και αντιμικροβιακή, αλλά απαιτούνται περεταίρω μελέτες όσο αφορά τη θεραπεία της αθηροσκλήρωσης.

Η ελαιασίνη παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση της προόδου της αθηροσκλήρωσης, που αποτελεί την σημαντικότερη αιτία εγκεφαλικού ή εμφράγματος.

 

3. Η ελαιασίνη ενισχύει την αντιφλεγμονώδη δράση των μακροφάγων του ανθρώπου αυξάνοντας την έκφραση τουυποδοχέα CD163

Ο Filipek και οι συνεργάτες του εξέτασαν την δυνατότητα της ελαιασίνης να αυξάνει την έκφραση των υποδοχέων των πρωτεΐνών CD163 και IL10, καθώς και την ενδοκυτταρική έκκριση της πρωτεΐνης οξυγενάσης της αίμης 1 (ΗΟ1), στα ανθρώπινα μακροφάγα κύτταρα. Η επίδραση της ελαιασίνης σε συγκεντρώσεις, των 10 και 20 μmol/L, μόνη της ή σε σύμπλοκα με την αιμογλοβίνη και την απτογλοβίνη 11 ή την απτογλοβίνη 22 στην έκφραση των υποδοχέων CD163 και IL10 ερευνήθηκε με την τεχνική κυτταρομετρίας ροής. Η ενδοκυτταρική έκκριση της ΟΗ1 έγινε μέσω της τεχνικής ELISA. Η ελαιασίνη μαζί με τα σύμπλοκα της απτογλοβίνης 11 και 22 διήγειρε την έκφραση της πρωτεΐνης CD163 κατά 30 με 100 φορές, της IL10 κατά 170-300 φορές και της ΗΟ1 κατά 60-130 φορές. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως η ελαιασίνη ενισχύει την αντιφλεγμονώδη δράση των συμπλόκων της αιμογλοβίνης με την απτογλοβίνη 11 και 22 και δύναται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην εμπόδιση της φλεγμονώδους κατάστασης που σχετίζεται με την αθηροσκλήρωση.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η αντιφλεγμονώδης δράση της ελαιασίνης και οι μηχανισμοί δράσης της
Ο Filipek και οι συνεργάτες του εξέτασαν την δυνατότητα της ελαιασίνης να αυξάνει την παραγωγή ειδικών πρωτεινών που σχετίζονται με την εμπόδιση της φλεγμονώδους κατάστασης. Ειδικότερα, η ελαιασίνη είτε ενώνεται με συγκεκριμενα συστατικά του αίματος και προκαλεί διέγερση παραγωγής δυο ειδικών αντιφλεγμονωδών πρωτεινών, είτε προκαλεί μέσα στα κύτταρα παραγωγή μιας άλλης πρωτεΐνης που σχετίζεται με την φλεγμονή. Έτσι φαίνεται πως ηελαιασίνη δύναται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην εμπόδιση της φλεγμονώδους κατάστασης που σχετίζεται με την αθηροσκλήρωση.

Η ελαιασίνη προκαλεί αύξηση της παραγωγής ειδικών πρωτεΐνων που σχετίζονται με την εμπόδιση φλεγμονώδους κατάστασης και έτσι μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην εμπόδιση εξέλιξης της αθηροσκλήρυνσης.

 

4. Η ελευρωπαΐνη και η ελαιασίνη μπορούν να αποκαταστήσουν τις λανθάνουσες από την αγγειοτενσίνη ΙΙ βιολογικές δράσεις των προγονικών ενδοθηλιακών κυττάρων μέσω ενεργοποίησης του μονοπατιού Nrf2/heme oxygenase1

Σε αυτή την εργασία των Parzonko και της ομάδας του μελετήθηκε το κατά πόσο η ελαιασίνη είναι ικανή να προστατέψει τα προγονικά ενδοθηλιακά κύτταρα έναντι της λανθασμένης λειτουργίας τους εξαιτίας του γηρασμού που προάγεται από το ένζυμο αγγειοτενσίνη. Γι αυτό, έγινε καλλιέργεια των ειδικών κυτταρικών σειρών CD31(+)/VEGFR2(+), με αγγειοτενσίνη, παρουσία ή απουσία ελαιασίνης με κυμαινόμενη συγκέντρωση (1-10μΜ). Τα ενδοθηλιακά κύτταρα που εκτέθηκαν στην ελαιασίνη πριν από την αγγειοτενσίνη ΙΙ έδειξαν μια σημαντική αύξηση του πολλπλασιασμού και της δραστηριότητας της τελομεράσης και μείωση στο ποσοστό γηρασμένων κυττάρων και ενδοκυτταρικού σχηματισμού της πρωτεΐνης ROS. Η ελαιασίνη απεκατέστησε την μετανάστευση, την προσκόλληση και σχηματισμό σωλήνων των επιθηλιακών κυττάρων που ελαττώνεται από την αγγειοτενσίνη ΙΙ, με ένα δόσο-εξαρτώμενο τρόπο. Αυτή η δράση σχετίζεται με την ενεργοποίησση του μεταγραφικού παράγοντα Nrf2 και την αύξηση της έκφρασης της οξυγενάσης της αίμης (ΗΟ1).


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ελαιασίνη προστατεύει τα κύτταρα από την γήρανση
Στην μελέτη των Parzonko και της ομάδας του μελετήθηκε κατά πόσο η ελαιασίνη είναι ικανή να προστατεύσει τα κύτταρα από την γήρανση και κατ’επέκταση από τον θάνατό τους. Από πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε είδικα κύτταρα φάνηκε ότι αυτά που εκτέθηκαν στην ελαιασίνη παρουσίασαν πιο μεγάλο πολλαπλασιασμό και μείωση θανάτου, με τρόπο εξαρτώμενο από την δόση που του χορηγούταν.

Η ελαιασίνη προστατεύει τα κύτταρα από την γήρανση και τον θάνατο τους με δοσοεξαρτώμενο τρόπο.

 

5. Ημισύνθεση ελαιασίνης σε ένα βήμα και προσδιορισμός της ως αναστολέας της 5-λιποοξυγενάσης

Η 5-λιποοξυγενάση είναι ένα ένζυμο που αποτελεί άμεσο στόχο της ελαιασίνης, αναστέλλοντας τη δράσης της, IC50 2μΜ, που την καθιστά πιο ισχυρή από την ελαιοκανθάλη και την ελευρωπαΐνη. Το ένζυμο της 5-λιποξυγενάσης καταλύει τα αρχικά στάδια του μονοπατιού της βιοσύνθεσης των προ-φλεγμονωδών λευκοτριενίων. Η δυνατότητα εναλλακτικης απομόνωσης ή ολικής σύνθεσης της ελαιασίνης, είναι ένα γεγονός που καθιστά την περαιτέρω ανάπτυξη της ως αντιφλεγμονώδες φάρμακο.

Vougogiannopoulou K et al., J Nat Prod. 2014


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ελαιασίνη και η ισχυρή αντιφλεγμονώδης δράση της
Η ελαιασίνη αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους αναστολέις της 5-λιποξυγενάσης, ενός ενζύμου που σχετίζεται με τα πρώτα στάδια εμφάνισης φλεγμονής. Η δράση της είναι πιο ισχυρή από αυτή της ελαιοκανθάλης και της ελευρωπαΐνης, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη αντιφλεγμονώδους φαρμάκου με βάση την ελαιασίνη.

Η ελαιασίνη έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη αντιφλεγμονώδους φαρμάκου με βάση την ουσία αυτή.

 

6. Η ελαιασίνη μπορεί να αναστέλλει την αποσταθεροποίηση των πλακών της καρωτίδας από ασθενείς με υπέρταση. Επίπτωση στην πρωτεΐνη HMGB1.

Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να ερευνήσει ένα δυνητικό ρόλο της ελαιασίνης στην εξασθένηση της αποσταθεροποίησης των πλακών της καρωτίδας ex vivo. Η ελαιασίνη, σε συγκεντρώσεις των 10 και 20 μΜ, μείωσε σημαντικά (P < 0.001) την έκκριση των πρωτεϊνών HMGB1 (έως 90%), MMP-1 (έως 80%), και TF (>90%) και του συμπλόκου πρωτεϊνών MMP-9/NGAL (έως 80%). Παράλληλα, η απελευθέρωση των πρωτεϊνών IL-10 και ΗΟ-1 αυξήθηκε πάνω από 80% (P < 0.001). Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν πως η ελαιασίνη έχει την δυνατότητα να εξασθενεί την αποσταθεροποίηση των πλακών της καρωτίδας και μπορεί να είναι δυνητικά χρήσιμη στη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού από ισχαιμία.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Η ελαιασίνη μπορεί να προστατεύει από ισχαιμικό εγκεφαλικό.
Η ελαιασίνη παρουσιάζει μια δράση έναντι στην αποσταθεροποίηση των πλακών της καρωτίδας, επηρεάζοντας την έκκριση ειδικών πρωτεϊνών που σχείζονται με την αθηρωμάτωση της καρωτίδας, φαινόμενο το οποίο είναι υπεύθυνο για την δημιουργία εγκεφαλικού επεισοδίου προκαλούμενο από ισχαιμία. Τα αποτελέσματα ex vivo πειραμάτων δείχνουν πως η ελαιασίνη έχει την δυνατότητα να εξασθενεί την αποσταθεροποίηση των πλακών της καρωτίδας και μπορεί να είναι δυνητικά χρήσιμη στη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού από ισχαιμία.

Η ελαιασίνη μπορεί να προστατεύει από ισχαιμικό εγκεφαλικό, καθώς έχει την δυνατότητα να εξασθενεί την αποσταθεροποίηση των πλακών της καρωτίδας και έτσι μπορεί να είναι δυνητικά χρήσιμη στη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού από ισχαιμία.

 

 

 

Η Ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί Cookies.

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.

Το κατάλαβα